Kwartalnik „Ból”

Idź do: O czasopiśmie | Redakcja | Adres redakcji | Zasady prenumeraty | Rada Naukowa | Działy tematyczne | Zasady publikowania |
| IF PAN - Strona główna |

Polskie Towarzystwo Badania Bólu od wielu lat zajmuje się integracją środowiska medycznego wokół problematyki bólu. W grudniu 1999 roku, decyzją Zarządu PTBB powołano Zespół Redakcyjny i Radę Naukową czasopisma „Ból”:

Zawartość poszczególnych numerów czasopisma:
(Abstrakty dostępne w formacie PDF)

Tom 13 (2012) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 12 (2011) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 11 (2010) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 10 (2009) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 9 (2008) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 8 (2007) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 7 (2006) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 6 (2005) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 5 (2004) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 4 (2003) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 3 (2002) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 2 (2001) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Tom 1 (2000) Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4


Materiały z konferencji naukowych dostępne w formacie PDF:

Bullet III MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „POSTĘPY W LECZENIU BÓLU” (Zakopane, 12-15 października 2005)  

Bullet II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „POSTĘPY W LECZENIU BÓLU” (Zakopane, 25-28 września 2002)   wersja PDF

Bullet IV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU (Gdańsk, 31 maja - 2 czerwca 2001)   wersja HTML / wersja PDF


REDAKCJA

Prof. dr hab. Barbara Przewłocka - redaktor naczelny
Dr Joanna Mika - sekretarz redakcji
Dr hab. n. med. Jan Dobrogowski
Lek. med. Grzegorz Jagła
Doc. dr hab. n. med Adam Stępień
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

Współpraca:
Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Mgr Tomasz Włoch

Góra strony


Adres redakcji

Instytut Farmakologii PAN,
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
tel: (48-12) 6623398 lub 6374022 wew. 398
faks: (48-12) 6374500
e-mail: bol@if-pan.krakow.pl

Współpraca
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Góra strony


Wydawca ELIPSA-JAIM s.c.
30-203 Kraków, ul. Gontyna 10/1
tel. kom.: 604-489-676
tel./faks: (12) 641-67-49
http://www.rehmed.pl
Organizacje i instytucje wspierające wydawanie czasopisma International Association for the Study of Pain
Dział reklamy Katarzyna Koryga, tel.: (12) 641-67-49
Dział prenumerat i dystrybucji Joanna Grochowska, tel.: (12) 641-67-49
Projekt graficzny Siódme Niebo s.c.
Skład ZINEL s.c., Kraków
Druk Technet, Kraków
Nakład 3000 egz.

Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Poglądy i opinie przedstawiane w publikowanych artykułach niekoniecznie są zgodne z poglądami wydawcy, redaktorów i opiniami specjalistów wchodzących w skład Rady Naukowej. Redakcja i wydawca nie biorą odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o publikowane materiały. Czytelnik powinien zweryfikować uzyskaną wiedzę z informacjami zamieszczonymi w innej literaturze fachowej oraz zaleceniami producentów leków i sprzętu medycznego.
Niedozwolone jest reprodukowanie bez zgody wydawcy jakichkolwiek materiałów zawartych w czasopiśmie „Ból”.

Copyright & translation copyright by ELIPSA-JAIM s.c.
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
ISSN 1640-324X

Góra strony


Zasady prenumeraty

Kwartalnik „Ból” jest rozsyłany drogą pocztową na adresy osób i instytucji, które zamówią jego roczną prenumeratę.

Kwartalnik „Ból”

Kod

Cena prenumeraty w roku 2012:
• dla odbiorców indywidualnych 64 zł
• dla instytucji 100 zł
 
B-12
B-12-INS
Cena rocznika 2011:
• dla odbiorców indywidualnych 64 zł
• dla instytucji 100 zł
 
B-10
B-11-INS
Cena rocznika 2010:
• dla odbiorców indywidualnych 56 zł
• dla instytucji 88 zł
 
B-10
B-10-INS
Cena rocznika 2009:
• dla odbiorców indywidualnych 48 zł
• dla instytucji 80 zł
 
B-09
B-09-INS
Cena rocznika 2008:
• dla odbiorców indywidualnych 40 zł
• dla instytucji 68 zł
 
B-08
B-08-INS
Cena rocznika 2007:
• dla odbiorców indywidualnych 40 zł
• dla instytucji 68 zł
 
B-07
B-07-INS
Cena rocznika 2006:
• dla odbiorców indywidualnych 40 zł
• dla instytucji 68 zł
 
B-06
B-06-INS
Cena rocznika 2005:
• dla odbiorców indywidualnych 40 zł
• dla instytucji 68 zł
 
B-05
B-05-INS
Cena rocznika 2004:
• dla odbiorców indywidualnych 40 zł
• dla instytucji 68 zł
 
B-04
B-04-INS
Cena rocznika 2003:
• dla odbiorców indywidualnych 36 zł
• dla instytucji 60 zł
 
B-03
B-03-INS
Cena rocznika 2002:
• dla odbiorców indywidualnych 36 zł
• dla instytucji 60 zł
 
B-02
B-02-INS
Cena rocznika 2001:
• dla odbiorców indywidualnych 28 zł
• dla instytucji 40 zł
 
B-01
B-01-INS

Opłaty można dokonywać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto:

ELIPSA-JAIM s.c., ul. Gontyna 10/1, 30-203 KRAKÓW
Kredyt Bank S.A. I Oddział w Krakowie,
r-k nr 67 1500 1142 1211 4003 4134 0000

Ewentualne zapytania prosimy kierować do Działu Prenumerat i Dystrybucji wydawnictwa ELIPSA-JAIM s.c.
Tel./faks: (12) 641-67-49
e-mail: jbromb@mp.pl

Góra strony


RADA NAUKOWA

Członkowie krajowi

Doc. dr hab. n. med. Andrzej Basiński
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Akademia Medyczna w Gdańsku

Prof. dr hab. Anna Dyaczyńska-Herman
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Śląska Akademia Medyczna

Prof. dr hab. n. med. Teofan M. Domżał
Klinika Neurologiczna, Centralny Szpital Kliniczny,
Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Garstka
Zakład Anestezjologii i Leczenia Bólu,
Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Akademia Medyczna w Poznaniu

Dr n. med. Maciej Hilgier
Oddział Badania Bólu i Terapii Paliatywnej, Centrum Onkologii,
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk
Zakład Farmakologii i Toksykologii,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Marian Kuś
Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Akademia Medyczna we Wroclawiu

Prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski
Pracownia Neuropeptydów, Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej,
Polska Akademia Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej, Katedra Onkologii,
Akademia Medyczna w Poznaniu

Prof. dr hab. n. Med. Ewa Mayzner-Zawadzka
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Akademia Medyczna w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński
Katedra i Klinika Neurologii,
Akademia Medyczna w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Henryk Trzeciak
Zakład Farmakologii,
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członkowie zagraniczni

Dr n. med. Teodor Goroszeniuk
Guy’s and St. Thomas’ Hospital Trust
Pain Management Unit
London, Anglia

Dr Emile Hiesiger
Departments of Neurobiology and Radiology,
NYU Medical Center,
New York, USA

Dr Halina Machelska
Klinik für Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin
Klinikum Benjamin Franklin
Freie Universität Berlin, Germany

Dr Flaminia Pavone
Istituto di Psicobiologia e Psicofarmacologia CNR
Roma, Włochy

Dr n. med. Andrzej Regieli
GHZ Hospital
Gouda, Holandia

Dr n. med. Jan Rykowski
Central Medical Hospital
Orebro, Szwecja

Góra strony


Kwartalnik „Ból” czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zaprasza do publikowania prac w następujących działach:

Góra strony


Zapraszamy do lektury kwartalnika BÓL W każdym numerze publikowane są tłumaczenia wybranych artykułów z czasopisma IASPu - "PAIN". Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest publikacja prac powstających w polskich klinikach i laboratoriach, i to zarówno prac eksperymentalnych, jak i poglądowych, opracowanych przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego. Oprócz tego w czasopiśmie znajdują się omówienia badań naukowych z różnych czasopism zagranicznych, opracowane przez wybitnych polskich specjalistów. Większą część kolejnych numerów czasopisma zapełniają prace i problemy kliniczne, jednak obok nich publikowane są prace wykonywane w laboratoriach farmakologicznych. Czasopismo stanowi też forum dyskusyjne nad procedurami i protokołami badawczymi w oparciu o wzorce IASPu w zestawieniu z polskimi doświadczeniami. Część informacyjną wypełniają komunikaty Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, kalendarz imprez naukowych oraz informacja o nowych skryptach i książkach. Zakładamy też poszerzenie oferty w oparciu o zapotrzebowania i pomysły czytelników, pojawiające się w trakcie wydawania czasopisma.

W 2010 roku nasze czasopismo otrzymało 4.47 pkt Index Copernicus.


Idź do: Góra strony | IF PAN - Strona główna |

Ostatnia aktualizacja: Kraków, kwiecień 2013, W. Zajaczkowski