Scientific Council

The Scientific Council, elected every three years, is a consulting, advisory and - in some areas - deciding body for research, professional and administrative problems. The Scientific Council is entitled to confer scientific degrees of Ph.D. and D.Sc. (Medicinal Sciences - Division of Medicinal Biology).

Chairman:
Edmund Przegaliński (pharmacology)
Vice-Chairmen:
Jerzy Łazarewicz (neurochemistry)
Jerzy Vetulani (biochemical pharmacology)
Secretary:
Krystyna Ossowska (pharmacology)
Members:
Jan Albrecht (neurobiology)
Lucyna Antkiewicz-Michaluk (biochemical pharmacology)
Agnieszka Basta-Kaim(neuroendocrinology)
Andrzej Bojarski (medicinal chemistry)
Jan Braszko (pharmacology)
Bogusława Budziszewska (neuroendocrinology)
Stefan Chłopicki
Stanisław Czuczwar (pharmacology)
Władysława Daniel (pharmacokinetics)
Marta Dziedzicka-Wasylewska (pharmacology)
Małgorzata Filip (pharmacology)
Krystyna Gołembiowska (pharmacology)
Grzegorz Hess (physiology)
Jolanta Jura
Aleksander Koj (biochemistry)
Władysław Lasoń (neuroendocrinology)
Joanna Mika (pharmacology)
Irena Nalepa (biochemical pharmacology)
Gabriel Nowak (neurobiology)
Jerzy Nowak (pharmacology)
Mariusz Papp (pharmacology)
Wiesław Pawlik
Andrzej Pilc (neurobiology)
Adam Płaźnik (pharmacology)
Tadeusz Popiela
Piotr Popik (pharmacology)
Barbara Przewłocka (pharmacology)
Ryszard Przewłocki (molecular neuropharmacology)
Włodzimierz Ptak (immunology)
Jan Rodriguez-Parkitna (molecular neuropharmacology)
Marek Sanak (biochemical pharmacology)
Agnieszka Słowik
Anna Stojakowska (phytochemistry)
Waldemar Turski (pharmacology)
Krzysztof Wędzony (pharmacology)
Grzegorz Wilczyński
Jerzy Wordliczek
Barbara Zabłocka
Marek Zembala (clinical immunology)
Representatives of junior scientific researchers:
Małgorzata Frankowska
Danuta Jantas
Bernadeta Szewczyk
Representatives of Ph.D. students:
Joanna Rzemieniec