Scientific Council

The Scientific Council, elected every three years, is a consulting, advisory and - in some areas - deciding body for research, professional and administrative problems. The Scientific Council is entitled to confer scientific degrees of Ph.D. and D.Sc. (Medicinal Sciences - Division of Medicinal Biology).

Chairman:
Edmund Przegaliński (pharmacology)
Vice-Chairmen:
Jerzy Łazarewicz (neurochemistry)
Jerzy Vetulani (biochemical pharmacology)
Secretary:
Krystyna Ossowska (pharmacology)
Members:
Jan Albrecht (neurobiology)
Lucyna Antkiewicz-Michaluk (biochemical pharmacology)
Agnieszka Basta-Kaim(neuroendocrinology)
Andrzej Bojarski (medicinal chemistry)
Jan Braszko (pharmacology)
Bogusława Budziszewska (neuroendocrinology)
Stanisław Czuczwar (pharmacology)
Władysława Daniel (pharmacokinetics)
Dominika Dudek
Józef Dulak
Marta Dziedzicka-Wasylewska (pharmacology)
Małgorzata Filip (pharmacology)
Krystyna Gołembiowska (pharmacology)
Grzegorz Hess (physiology)
Wanda Kisiel (phytochemistry)
Aleksander Koj (biochemistry)
Małgorzata Kossut
Wojciech Kostowski (pharmacology)
Władysław Lasoń (neuroendocrinology)
Andrzej Lipkowski
Irena Nalepa (biochemical pharmacology)
Gabriel Nowak (neurobiology)
Jerzy Nowak (pharmacology)
Wiesław Pawlik
Maciej Pawłowski (medicinal chemistry)
Andrzej Pilc (neurobiology)
Adam Płaźnik (pharmacology)
Tadeusz Popiela
Piotr Popik (pharmacology)
Barbara Przewłocka (pharmacology)
Ryszard Przewłocki (molecular neuropharmacology)
Włodzimierz Ptak (immunology)
Jerzy Samochowiec
Marek Sanak (biochemical pharmacology)
Jolanta Skangiel-Kramska (neurobiology)
Maria Śmiałowska (neurobiology)
Waldemar Turski (pharmacology)
Krzysztof Wędzony (pharmacology)
Marek Zembala (clinical immunology)
Representatives of junior scientific researchers:
Danuta Jantas
Grzegorz Kreiner
Bernadeta Szewczyk
Representatives of Ph.D. students:
Magdalena Sikora